Yoga

Ordet YOGA betyder at "føre sammen". "At kombinere" krop og sind.

Yoga er en videnskab, et filosofisk system til at kunne "se" og opnå FYSISK, MENTAL og ÅNDELIG udvikling. 

Yoga er et redskab til forandring, indre frihed og en ydmyg indstilling over for livet og alt levende.

Inden for Yogaen  drages der ofte en parallel mellem vores bevidsthed (vores tanker) og en abe, som rastløst og ukontrolleret hopper fra gren til gren, fra tanke til tanke. Ved at være nærværende i nuet og fokusere på en tanke eller handling ad gangen, kan man ved hjælp af Yoga, kropsstillinger og åndedræt lære sig at kontrollere sine tanker og sit sind.

Yoga er altså ikke kun en træningsform, det er en tilstand, som vi kan opnå ved at udøve Yoga. Men Yogaen gør os fysisk stærke og meget smidige.

 Yoga er ikke religion. Du behøver ikke at have en særlig tro for at udøve Yoga. Den eneste tro, du behøver, er troen på dig selv, på din kapacitet og personlighed.

Målet med Yoga er at kontrollere den mentale aktivitet, tanken. Når bevidstheden er faldet til ro, kan du opleve dig selv, som du er, i perfekt balance.

Når du finder din indre ro og evner at vende opmærksomheden indad, finder du en effektiv vej til harmoni.

Du bliver mere energisk og vågen i nuet og mestrer din hverdag bedre.

Kendskabet til Yoga har vi fra Indien, den kan føres tilbage til de tidlige skovbeboere kaldt rishis, som levede som vismænd i Indus-dalen for ca. 3000 år siden.

De observerede naturen og udviklede øvelser og stillinger, som bringer os mennesker i samklang med os selv og etablerer en ligevægt mellem kroppen og sindet.